Velkommen!

Spesialistsenteret ble startet i 1993. Vi startet i det små med kun kveldstilbud, men til nå har det utviklet seg til å bli en heldagsklinikk.

Det er nå fulltids avtalepraksis i kirurgi og urologi.

Vi holder åpent fra mandag til fredag, og enkelte lørdager. Ved kontakt er det lettest å komme gjennom på telefonen mellom 09:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00.
Det er satt av tid til øyeblikkelig hjelp!

For henvisning, se egen meny.

Vår intensjon er å ha en rolig og god atmosfære, med pasienten i sentrum!