Morten Andersen, Urolog

MortenSpesialist i kirurgi og urologi.
Jobber nå fulltid her ved klinikken, – men samarbeider tett med Sykehuset
Innlandet, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.
Han har jobbet, og jobber fremdeles mye med klinisk forskning.
Holder ofte foredrag for foreninger og andre samarbeidspartnere.