Vårt arbeid

 • Flowmetri – (Undersøkelse av urinstråle og blærekraft)
 • Ultralyd av blære/nyre
 • Cystoskopi – (Kikkertundersøkelse av urinblæren og urinrøret, Evt. Flexibel cystoskopi)
 • Utredning av urinveisinfeksjon og urinlekkasje
 • Ultralyd testikkel / bitestikkel
 • Utredning av sykdommer i prostata
 • Ultralyd av prostata [infopopup:ultraprostata]
 • Rectoskopi – (Endoskopisk undersøkelse av endetarmen)
 • Utredning av seksuelt overført sykdom
 • Utredning barneløshet – (Den mannlige del)lege1
 • Sterilisering [infopopup:sterilisering]
 • Refertilisering (Vaso-Vasostomi) [infopopup:refertilisering]
 • Operasjoner i pungen – (Scrotum) [infopopup:scrotum]
 • Operasjoner for vannbrokk og sædbrokk
 • Operasjon på penis – (forhud/skjevheter) [infopopup:operasjonpenis]
 • Fjernelse av hudforandringer / føflekker

Moelv Spesialistsenter v/Morten Andersen er godkjent utdanningsinstitusjon for utdanning i Urologi.
Vi har avtale om dagkirurgi med Sykehuset Innlandet.