Ansatte

Morten Andersen
MortenSpesialist i kirurgi og urologi.

Jobber nå fulltid her ved klinikken, – men samarbeider tett med Sykehuset Innlandet, Rikshospitalet og RadiumhospitaletHan har jobbet, og jobber fremdeles mye med klinisk forskning. Holder ofte foredrag for foreninger og andre samarbeidspartnere.

 

Alice, sykepleier
Alice

Har jobbet på akuttinntak, postop. intensivavdeling og urologisk avd,
– før oppstart ved Moelv Spesialistsenter i 1993.
Har siden vært ansatt her.

 

 

Øvrige ansatte:
2 sykepleiere, 2 helsesekretærer og 2 klinikkassistenter